vineri, 25 august 2017

5,4,3,2,1…!5,4,3,2,1…!”Precum cadâna ce îşi ascunde cu graţie frumosul chip cu feregeaua, tot aşa, sub aparenţa de prerie aridă, cu ierburi uscate, cu dealuri pietroase profilându-se golaşe în zare, vegheate de ruine antice ce se contemplă gânditoare în enigmatice oglinzi de ape, ţinutul nord dobrogean a ştiut să-şi ascundă cu grijă adevăratul chip şi ca într-un ritual săvârşit pentru o divinitate păgână, să se înfăţişeze în toată nebănuita sa frumuseţe, doar acelora ce îi aduceau drept ofrandă, propria lor inimă. Şi, la fel cum apele ce îl străbat şi îi dizlocă pământul, modelându-l şi amestecându-l cu vegetaţia, pentru a-l reaşeza apoi în alt loc, sub o formă nouă, mustind de viaţă şi de frumuseţe, tot aşa şi ţinutul acesta, într-un mod miraculos - al cărui secret doar de el ştiut stă închis cu străşnicie sub oglinzile tăcute ale apelor - dăltuieşte ca un adevărat sculptor în magma sufletele oamenilor, din clipa în care aceştia reuşesc să îi zărească chipul, aducând la lumină modelele inconfundabile, înscrise în ele încă de la naştere. Iar acest miracol, s-a petrecut cu mulţi dintre cei care au păşit hotarele acestui tărâm, legănat de poveştile şoptite de apele Dunării şi pe care vuietul mării le îngână în surdină”.
Fragment din volumul Puzzle – T. Nicolescu


Câteva zile ne mai despart de termenul(31/08/2017) pentru înscrierea la EXPOZIȚIA și apoi la CONCURSUL DE FOTOGRAFIE CU PREMII din Proiectul PHOENIX  III,  proiect al asociației ”SENIORI ÎN ACȚIUNE”, cofinanțat de CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA, care vor avea loc în cursul lunii septembrie, la CASA AVRAMIDE din Tulcea.
 Concursul este o provocare pentru seniorii tulceni, care sunt chemați să le dezvăluie și altora, în imagini grăitoare, frumusețile ținutului nord-dobrogean.
Puteți trimite fotografiile(cu mențiunea ”pentru concurs” + numele) pe adresele de e-mail:
Informații suplimentare la telefonul : 0742061726

luni, 21 august 2017

Revista ”Seniorii Tulceni”Revista ”SENIORII TULCENI” -  o revistă editată de asociația ”SENIORI ÎN ACȚIUNE”, apărută în vara anului 2015 -  este dedicată persoanelor vârstnice, o categorie de vârstă tot mai numeroasă, dar destul de marginalizată în societatea actuală.
Promovând  îmbătrânirea activă, învățarea continuă și implicarea în viața socială, revista noastră este deschisă tuturor locuitorilor județului și municipiului Tulcea, care având vârsta de 50+, doresc să împărtășească și comunității din care fac parte, câte ceva din experiența profesională, creațiile, activitățile sau opiniile personale.
Ne puteți trimite articolele dumneavoastră pe adresa de e-mail: senioriinactiune50@gmail.com.

sâmbătă, 19 august 2017

START!START!


Proiectul PHOENIX III, inițiat de Asociația ”Seniori în acțiune ” și cofinanțat de către Consiliul Județean Tulcea, continuă prin lansarea unei expoziții de fotografie și se va încheia printr-un concurs de fotografie care va avea loc la data de 29/09/2017 la Casa Avramide din Tulcea.

v TERMENUL PÂNĂ LA CARE SE POT ÎNSCRIE CEI CE DORESC SĂ PARTICIPE LA EXPOZIȚIA ȘI CONCURSUL DE FOTOGRAFIE ”SOFIA VRABIE”, ESTE 31 AUGUST 2017.

v  Înscrierea constă în a aduce un CD cu fotografiile realizate(inscripționat cu numele concurentului și care respectă tema concursului), sau  a le trimite prin we transfer pe adresa de e-mail a asociației”Seniori în acțiune”, menționată în regulament.REGULAMENTUL CONCURSULUI
DE FOTOGRAFIE „ SOFIA VRABIE” 2017

TEMA CONCURSULUI:
„TULCEA – LOCURILE ȘI LOCUITORII SĂI”

1.Sunt invitați să participe concurenți care au vârsta de peste 50 din municipiul și județul Tulcea.
2.Imaginile publicate sunt COPYRIGHT ale realizatorilor.
3.Concurentii își dau acordul privind postarea și utilizarea fotografiilor pe site-urile SENIORI ÎN ACȚIUNE precum și pentru realizarea calendarelor cu imagini din județul și municipiul Tulcea, calendare ce vor fi distribuite gratuit(pe baza de tabel și semnătură) la sfârșitul concursului, în primul rând participanților și invitaților care iau parte la eveniment.
4.Fotografiile pot fi trimise(pentru a fi selectate pentru expoziție) pe suport CD, DVD(pentru lămuriri suplimentare, contactați telefoanele: 0742061726 și 0740942908) sau, trimise prin we transfer la adresa: senioriinactiune50@gmail.com. Menționăm că ele trebuie să fie originale, realizate de către concurenți.
 5.Concurentul este unicul responsabil pentru orice consecințe directe sau indirecte care pot apărea ca urmare a participării cu fotografii care nu-i aparțin, la acest concurs.
6.Organizatorul poate să refuze o fotografie dacă aceasta nu respectă toate prevederile acestui regulament, fără a fi obligat să-și justifice decizia.
7.Imaginile care nu respectă prevederile din regulament vor fi excluse din concurs.
8.Imaginea câștigătoare este desemnată în urma unui vot de către membrii unui juriu alcătuit din profesioniști și din invitați (aleși prin tragere la sorți).
9.Fotografiile ce vor intra în alcătuirea expoziției, trebuie să fie trimise până la data de 31 august

Nu vor fi acceptate fotografiile care:
·         nu ilustrează tema concursului;
·         conțin orice formă de violență, cruzime sau prezintă scene în care se produce durere, vătămare;
·         prezintă încălcarea legii sau orice altă modalitate prin care aceasta ar putea fi încălcată;
·         promovează orice fel de discriminare;
·         au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen;
·         pot aduce prejudicii unei persoane;
·         sunt protejate de drepturi de autor care nu aparțin   concurentului;
·         conțin publicitate sau materiale promoționale;

VĂ AȘTEPTĂM!

luni, 14 august 2017

CONFESIUNI - OLIMPIU VLADIMIROV

CONFESIUNI  -  OLIMPIU VLADIMIROV

I-a fost dat să plece dintre noi odată cu Perseidele - ploaia de meteori, venită din mari depărtări, după cel ce cunoștea atât de bine, graiul ce îmblânzea până și pietrele. Și cine oare, dacă nu geologul - poet putea face ca materialul grosier din jur, piatra realităților dure, să i se oprească la picioare calină, așteptând să fie șlefuită și să poarte un nume: Olimpiu Vladimirov. Bonom, oarecum taciturn, dar păstrându-și mereu simțul umorului și cu zâmbetul pe buze pentru cei apropiați, talentatul poet tulcean spunea despre sine:  ”Port de la naștere / ramura de măslin sub care / voi întâmpina moartea; N-am nicio oglindă / care să-mi întârzie / aburul sufletului / trecut în ceremonioase / călătorii cerești.”… ”Singura-mi neliniște / este doar gândul nebun că-n Olimp / voi fi luat drept un zeu.”(Neliniște).
Născut în Tulcea la 09-01-1942, a urmat școala primară și gimnazială în cadrul actualului Colegiu dobrogean ”Spiru Haret” și apoi Facultatea de Geologie a Universității București. A debutat în poezie în anul 1958 la revista ”Steaua” și de atunci, a fost prezent în numeroase antologii de poezie, reviste literare și volume proprii de poezie:”Confesiuni”(1980), ”Semn”(2006), ”Identitate”(2008), ”Adânc de fântână”(2011), ”Nimic mai mult”(2013), sau în colaborare – ”Insula Albă” antologie cu Marian Dopcea în 2003 și Isaccea pagini de monografie în colaborare cu Nicolae Rădulescu(2008). Fiecare carte a sa, a fost o laborioasă căutare și clarificare a identității de sine precum într-un ochi de adânc de fântână, o tulburătoare confesiune de pe arcușul viorii sale închisă în lutul vremelnicului trup, un semn indubitabil al trecerii sale prin lume.
Pentru activitatea sa, a primit numeroase premii: premiul revistei ”Tomis” și al Filialei ”Dobrogea” a USR(2000), premiul anual de poezie al revistei ”Porto Franco”(2011), precum și premii la Saloanele Internaționale de Carte ”Ovidius”(2002,2003,2006). A făcut parte dintre fondatorii Asociației ”Aegyssus” a scriitorilor din Tulcea(2007), membru titular al Uniunii Scriitorilor din Romania(2009), redactor al Revistei Ex Ponto(2011), și a acceptat cu bunăvoința-i caracteristică, să sprijine ca redactor și revista ”Seniorii Tulceni”(2015).  Prezență  îndrăgită și prețuită nu doar de prieteni, gata mereu să dea o mână de ajutor atunci când i se cerea, Olimpiu Vladimirov s-a ocupat și de promovarea tinerelor talente, îngrijind de nouă antologii din creațiile laureaților la Concursurile Naționale de Poezie și Eseu ”Panait Cerna”, în perioada 1975 – 2006. Colaborează și la Dicționarul personalităților dobrogene(vol. I – 2004, vol. II – 2005 și vol. III – 2008).
 Chiar și atunci când a simțit că ”Senectutea – așteaptă, modestă, la rând / și se invită singură  pe locul ce-i revine de drept”, când umbrele unor sumbre presimțiri au început să-i dea târcoale:  ”Mă simt arlechinul / mânuit cu sfori / tot mai subțiri mai uzate” (vol. ”Nimic mai mult” - 2013),  poetul face alegerea de a-și închina incertul timp rămas, creației sale: ”versurile mele /nebuloasă stelară – în jurul inimii”, redescoperind bucuria de a trăi fiecare zi rămasă. ”Prețioasă și pretențioasă / dorința de a trăi o viață / care n-ar trebui / să aibă sfârșit; /Știind, totuși, că nu e așa, / mai sigur decât în multe împrejurări, / mă agăț de fiecare zi / cu bucuria unei nașteri”. Și totuși, cu toate că despre durere, cum afirmă poetul, ”nu se vorbește” și se străduiește ca ”picătura chinezească –  răbdarea care cucerește piatra” și poezia, ”praful de îngeri”, să-i devină leacul pentru ”rănile deschise”, nu poate să nu observe cu tristețe, faptul că ceea ce altădată părea cunoscut, devine cu  greu recognoscibil: ”oglinda în care mă privesc / este pustie; / Nu mă mai recunoaște…” și că, în jurul său, țesătura socială, relațională, ce odinioară părea indestructibilă se destramă treptat: ”Mă părăsesc prietenii. / Pe socluri rămân doar locuri libere”. Sentimentul de singurătate devenit dureros și copleșitor: ”Numai soarele meu nu apune… / Stă nehotărât pe creanga zării, / obsesiv ochi de ciclop / învolburând culorile, / cuib nostalgic rătăcind după păsări, / cearcăn adâncit în gerul de-o iarnă, / stea căzătoare care nu-și găsește locul / pe nici un pământ…”, este repede alungat, cu umorul care nu-l părăsește aproape niciodată: ”Cu discreție, / mă trage de mânecă / îngerul:  cât a mai rămas din tine într-o carte?” /Plec mai departe, gândind / că mi s-a dat să fiu / măreț, cu felul meu, / ”omul nevoii” / și al fragmentelor”.
În urma Omului plecat dintre noi, rămânem să privim la rândul nostru cu tristețe, cum din nou, ”înserarea coboară în iarbă / căutând lumina zilei / prelinsă-n pământ”.Dar, ca și cum ar fi anticipat aceasta, cuvintele pe care mâna sa le-a făcut să răsune din vioara ce-a fost, ne încurajează: ” Cu moartea mea / nu se sfârșește nicio viață;/ Doar eu o iau de la capăt”. Și nu ne îndoim că, dacă ar fi să o ia de la capăt, ar face-o în stilul său, inconfundabil de generos:”Din timpul care mi s-a dat / renunț la clipele când număr / fiecare vis salvat de la moarte”.(Numărătoare – vol.”Adânc de fântână”).

 Tania Nicolescu

OLIMPIU VLADIMIROV - POEZII

SCRISOARE

Îngere, eu trebuie să cobor,
Oricum, semaforul nu se mai schimbă;
Sunt agățat demult de-un ultim zbor,
Amarul vieții îl adun sub limbă.

Lucru-nceput îmi iese tot pe dos,
Pustiuri s-au adăpostit în oase,
Credința nu-mi mai este de folos,
Suspin după un zar de șase-șase.

Nu-s împăcat cu mine și-i târziu
Să buchisesc acum abecedarul;
Cât pot, întârzii lângă lutul viu
Ca să-mi ascund și sufletul și harul.

ANAFOR

Pretutindeni aceeași sală de așteptare,
pe drumul de la un ghișeu la altul,
la spital, la poliție, la primărie,
la gară, la fisc, la… la… la…

Aceeași oameni obosiți,
transpirați, nervoși, agitați,
gesticulând, ridicând glasul,
înălțându-se pe vârful picioarelor,
îmbrâncindu-se ușor,
(”datul din coate” dă încă roade),
între scuze, șoapte, murmure,
și zâmbete sleite de un efort inuman:
”pentru ce? de ce? cât? oare cum?”

Atenție, se plătesc doar impozite și amenzi,
se eliberează adeverințe, rețete, bilete de drum,
buletine, pașapoarte…
Nici măcar certificate de bună purtare,
nici măcar abonamente pentru iluzii;

Doamne, atâtea hârtii în fiecare zi,
asemenea unui viscol fierbinte și sufocant
trecându-ne prin mâini, prin memorie,
prin fața ochilor, prin buzunare,
strânse cu îndârjire, cu smerenie, cu umilință,
pentru a ne salva de alte și alte necazuri
sub binecuvântarea sfintei birocrații;

De mâine, la fel de obosiți
și fără șansa unui gând mai bun,
ne trezim în vârtejul
acestui anafor,
fără să bănuim,
că timpul ne aspiră, puțin câte puțin,
în iadul de la un ghișeu la altul…

LOCUINȚĂ

Locuiesc această vioară
îmbrăcat în sunete
Inocentă
inima dăruiește ritmuri nebune
doar pentru mâna
care ține arcușul

CONDIȚIE

Îmi puteți lua
toate semnele de punctuație
respectate sau ignorate;

pentru supraviețuire
lăsați-mi doar linia de dialog…

în plus,
vreau să descopăr, singur,
punctul.

BOLI
Ce boli incurabile!
Să-ți placă lauda de sine
și pașii rătăcind spre nicăieri…

NIMIC MAI MULT

Într-o singură lacrimă
Port Dunărea
și mormintele celor dragi;
Nimic mai mult…