Tulcea şi seniorii săiMARIA  PELMUŞ
Fragment din „Vibraţii”- interviu cu pictoriţa


Precum cadâna ce îşi ascunde cu graţie frumosul chip cu feregeaua, tot aşa, sub aparenţa de prerie aridă, cu ierburi uscate, cu dealuri pietroase profilându-se golaşe în zare, vegheate de  ruine antice ce se contemplă gânditoare în enigmatice oglinzi de ape, ţinutul nord dobrogean  a ştiut să-şi ascundă cu grijă adevăratul chip şi ca într-un ritual săvârşit pentru o divinitate păgână, să se înfăţişeze în toată nebănuita sa frumuseţe, doar acelora ce  îi aduceau ca ofrandă, propria lor inimă.
Şi la fel cum apele ce îl străbat şi îi dizlocă pământul, modelându-l şi amestecându-l cu vegetaţia, pentru a-l reaşeza apoi în alt loc, sub o formă nouă, mustind de viaţă şi de frumuseţe, tot aşa şi ţinutul acesta, într-un mod miraculos - al cărui secret doar de el ştiut stă închis cu străşnicie sub oglizile tăcute ale apelor - dăltuieşte ca un adevărat sculptor în magma sufletele oamenilor, din clipa în care acesştia reuşesc să îi zărească chipul, aducând la lumină modelele inconfundabile, înscrise în ele încă de la naştere. Iar acest miracol, s-a petrecut cu mulţi dintre cei care au păşit hotarele acestui tărâm legănat de poveştile şoaptite de apele Dunării şi pe care vuietul mării le îngână în surdină.
Printre cei vrăjiţi de acest tărâm, se află şi pictoriţa Maria Pelmuş. Pentru ochiul citadinului neavizat, obişnuit cu cenuşiul cotidianului şi de aceea atât de avid de o stimulare cât mai virulentă, picturile Mariei Pelmuş, pot părea la prima vedere închise într-o tăcere ermetică. Totuşi privirea, după o primă şi rapidă explorare a tablourilor, se reântoarce cu nedumerită insistenţă asupra lor, ca şi cum ar sesiza că dintr-o dată invizibilul devine vizibil, anorganicul devine organic, nemişcarea se transformă imperceptibil dar sigur, în mişcare, iar tăcerea devine şoaptă. Şi în miracolul ce se petrece chiar sub ochii privitorului, carapacea de mineral amorf se desface şi din ea ţâşneşte unduind planta, vegetalul.
Poate că mai pregnant decât în oricare alt tablou, acest lucru este vizibil în tabloul intitulat „Semn”. Tufişul de dimensiuni modeste se înalţă din pământ şi îşi etalează cu mândrie ramurile, în care însă nu mai irizează obişnuitul verde al clorofilei, ci sclipirea metalizată a materiei din care tocmai s-a desprins.
Astfel, pictura Mariei Pelmuş reuşeşte să dezvăluie esenţa vibraţională a universului şi devenirea, trecerea aproape insesizabilă dintr-un nivel vibraţional în altul, dintr-o formă de organizare a materiei într-alta, de la o stare sufletească, spre alta. Privindu-i peisajele nu poţi să nu rămâi surprins de modalitatea în care artista a reuşit să facă aproape vizibil pentru privitor şi ceea ce la prima vedere nu este vizibil. Privirea lunecă peste frumuseţea aproape ireală în perfecţiunea sa a peisajului şi revine căutând ceva cu insistenţă, intrigată de senzaţia de aşteptare aproape dureroasă pe care o respiră întregul tablou. Pare că paşii cuiva invizibil, tocmai s-au stins şi te aştepţi să-i reauzi apropiindu-se  şi să vezi materializându-se sub ochii tăi...absenţa.
Însă ceea ce revine ca temă aproape obsesivă în pictura Mariei Pelmuş este totemul. Totemul privit însă ca o reprezentare a principiului sacru al devenirii, al trecerii de la lutul din care omul a fost întrupat – care ca orice materie, reprezintă o formă vibratorie mai joasă şi mai densă - spre un nivel superior de vibraţie, care să îl apropie de cer, ca reprezentare a spiritualităţii. Şi astfel privit, omul, care nu aparţine în totalitate nici cerului, dar nici pământului, nu poate fi decât acel om – pasăre, legendarul Icar, ce se sacrifică zburând pentru a-şi împlini cel mai scump vis al său – libertatea.

Maria Pelmuş - Capul Doloşman

Nicolescu Tania. - De unde veniţi şi care este prima imagine pe care o păstraţi în memorie despre locul copilăriei?
Maria Pelmuş. - Vin din Ploieşti. Acolo m-am născut. Şi prima imagine, este cea a grădinii publice unde ne plimbau pe noi copii, dar nu prea des, părinţii...Tata, care mă iubea foarte mult...Era un bărbat frumos, înalt, cu ochi albaştri, un adevărat bărbat. Era însă cu vreo treizeci de ani mai mare decât mama şi ţin minte că era într-un fel obsedat de ideea că va muri înaintea ei şi că ea, va rămâne să mă crescă singură.
NT. – Înţeleg că eraţi foarte ataşată de el. În ce mod v-a influenţat el personalitatea, ce aţi învăţat de la el şi cum v-a folosit aceasta de-a lungul vieţii?
MP. – Da, l-am iubit şi eu foarte mult. Iar el – cred că şi-a dorit foarte mult un băiat –  mai spunea uneori: „de ce nu a fost Puşa băiat...”. De parcă ar fi considerat că băieţii ar fi fost mai buni decât fetele. Şi asta mă revolta; simţeam că îmi neagă structura. Dar mă şi ambiţiona. Într-o zi, a venit acasă şi mi-a adus în dar un costum de băiat şi a vrut să mă vadă îmbrăcată cu el. Altădată, iarna, tata mă scotea în curte şi mă obliga să mă frec cu zăpadă pe corp, ca să mă călesc. Poate că de aceea am devenit cu timpul mai curajoasă, sau poate într-un fel, chiar mai dură şi am îndrăzneala de mă contrazice cu bărbaţii dacă consider că am dreptate. Deşi...poate că astfel obţin mai greu ceea ce alte femei obţin atât de uşor cu duhul blândeţii...Însă de la tata am dobândit seriozitatea în tot ceea ce fac, rigoarea şi mai ales intoleranţa faţă de minciună.
NT. - Mi-aţi putea povesti ceva despre momentul în care v-aţi întâlnit pentru prima dată cu arta plastică ? Cum aţi ajuns să va împrieteniţi cu ea?
Începuturile se leagă tot de tatăl meu. Cred că eram pe atunci prin clasa a cincea sau a şasea. Tata avea un prieten, care cred că iubea pictura. Şi atunci când venea la noi în vizită, cum casa în care stăteam avea două intrări, acest prieten al tatii, trebuia să treacă prin camera în care-mi faceam lecţiile. Într-una din zile, eu stateam în cameră la o masă şi îmi făceam lucrarea la desen. S-a aplecat, a privit ce lucram şi i-a spus apoi tatălui meu, că sunt talentată la desen şi că ar putea să mă îndrume spre pictură. Mai târziu, după şcoala generală, mama m-a dat la un liceu teoretic. Însă iarăşi, o întâmplare – Dumnezeu îţi scoate în cale tot felul de prilejuri de a te dezvălui şi a alege – aveam o colegă Afrodita şi ea a venit într-o zi la şcoală cu desene făcute după mulaje de ghips cu Hermes, cu Laocoon. Şi mi-au plăcut şi am întrebat-o de unde le are. Aşa am aflat că frecventa o şcoală populară de artă. Mi-a spus că pot încerca şi eu dar că trebuie să dau  examen de admitere. Şi astfel, am ajuns la acea şcolă populară de artă. Acolo, am stat din clasa a noua până într-a zecea, pentru că profesorul de atunci, considerând că am talent, m-a sfătuit să nu îmi mai pierd timpul în şcoala populară şi să trec la liceul de artă. Între timp, tata murise după un accident vascular, iar mama nu prea era interesata de pictură; era o fire mai practică. Însă cu toate că mama nu prea era de acord cu şcoala de artă, spunând că nu voi avea timp şi pentru carte, până la urmă m-am transferat şi am terminat acolo liceul.
NT. Din 1948 când v-aţi născut şi până în prezent, aţi parcurs un drum lung. Acum o sa vă rog să vă  imaginaţi o oglindă, în care vă priviţi cu ochii pictorului. Imaginea pe care o vedeţi acolo, împreună cu rama oglinzii, alcătuiesc un tablou. Cum aţi intiula acest tablou?
MP. Întradevăr, am parcurs un drum foarte lung...visele mele păreau că sunt mai clare, însă au fost momente, ani, când au fost umbrite...dar în general - mă privesc destul de franc - nu am pierdut nimic atât de profund încât să mă transforme. Totuşi, mi-e greu să-i dau un titlu tabloului... limbajul nostru al pictorilor este imaginea, pata de culoare... Eu m-am întors de fiecare dată tot în acelaşi punct, chiar dacă experienţa mea a fost mereu alta. Am pictat mult...şi iubesc toate perioadele mele pentru că le-am confecţionat real, am făcut ceea ce am simţit în clipele în care m-am apucat de pictat. Dintre lucrări, cel mai mult le iubesc pe cele care reprezintă zona aceasta pe care am descoperit-o, cu stuful, cu pământurile astea mişcătoare, plaurii...tot timpul ai impresia că mai este cineva pe acolo, o viaţă...
NT.- Şi totuşi, cum aţi intitula tabloul?
MP.  ...Constanţă. Pentru că de fapt, mă întorc de fiecare dată în aceeaşi stare de a fi, nu m-am pierdut şi îmi rămâne acel ceva, neterminat. Pentru că noi, oamenii, tindem ca atunci  când am terminat definitiv un lucru şi mintea este goală, să considerăm că este sfârşitul. Aşa că este mai bine să laşi ceva neterminat, ca să reziste în timp...Ca pictor te rupi mai tare de ceilalţi decât omul obişnuit.
NT. - Cum vă definiţi ca pictor?
Eu sunt într-un fel un pictor realist, nu fac abstracţiune definitivă, iau din realitate însă sintetizez forma şi prin prisma trăirilor reinventez o altă formă. Nu pot spune că sunt un pictor expresionist. Nu duc forma la o stare de exacerbare, de şoc.
NT. - Care este stilul pe care îl preferaţi în pictură şi de ce?
Postmodernismul. Noi postmoderniştii, luăm din ceea ce este vechi şi transformăm în acest nou.
NT. - Dacă ar fi să alegeţi din tot ce aţi pictat un singur tablou şi anume pe acela care ar putea să vă reprezinte cel mai bine felul de a fi, care ar fi acela? Ce  anume din personalitatea dumneavoastră credeţi că surprinde el atât de bine?
MP. – Aş alege tabloul „Semn”. Cred că el reprezintă acea constanţă, este esenţa, un fel de etalon al tuturor lucrărilor mele. M-am întors mereu spre acel mod de a picta.
NT. - Pentru a fi un pictor bun, de ce anume ar fi nevoie? Care sunt momentele care v-au fost favorabile în creaţie şi care anume cele care s-au constituit într-o piedică? Ce anume v-a ajutat în formarea personalităţii dumneavostră artistice?
MP. - Trebuie ca în orice altă meserie să munceşti foarte mult, zi de zi. Dacă faci pauze, începi curând să simţi că nu mai rezonezi cu tabloul. Şi apoi, ceea ce faci, trebuie să fie făcut cu sinceritate. Să nu faci compromisuri pentru bani mai ales, sau pentru glorie. Pentru că este uşor să faci compromisuri. Te laudă câţiva şi pictezi... ce se cere. Nu vorbesc însă despre comanda socială. Aceea de multe ori este bună, dacă pictezi totuşi aşa cum vrei tu. Şi Michelangelo a avut comenzi, dar el a făcut tot ceea ce ştia şi cum dorea el.
NT. - Ce teme vă preocupă în pictură?
MP. – Multe, mai puţin omul, în rest tot ce mă înconjoară... Nu pot spune că nu aş face un portret cuiva, mai ales dacă m-ar impresiona într-un anume fel şi ar avea o fizionomie mai ieşită din comun.
NT. - Curios....Oare de ce?
MP. - Cred că.. eu am spus că mă reprezintă constanţa, dar de foarte multe ori am fost derutată chiar de om. Am avut şi eu nişte lovituri... Poate de aceea privesc oamenii mai...detaşat. Nu că nu aş avea prieteni, sau aş fi un om mizantrop, dar îi privesc mai reticent. Şi îmi fac mai greu prieteni.
NT. - Privindu-i cu reticenţă să înţeleg că nu aveţi încredere...
MP ...atât de tare şi nu pot să le pătrund... esenţa.
NT.- Adică, putem spune că „împroaşcă cerneală”, ca sepia?
MP. – Pot spune că este uşor să faci un portret. Tehnic. Însă dincolo de aparenţă, trebuie să prinzi acel, ceva. Nu doar „carcasa” omului.
NT. - Despre cromatica tablourilor ce ne puteţi spune? Ce reprezintă culorile alese pentru dumneavoastră? Aş putea presupune că ele, sunt tonalităţile sunetelor care vă cutreieră sufletul atunci când pictaţi? Şi dacă da, atunci ce îmi puteţi spune despre stările sufleteşti care se transformă în imboldul de a picta?
MP: - Cromatica unui artist nu ai cum să o schimbi, ea vine din interiorul său. Spunea cineva că desenul îl înveţi, dar culoarea o ai în tine. Culorile mă reprezintă pe mine, sunt sufletul meu. Sau altfel spus, culoarea, în tonalităţile sale mai moderate este muzica mea.
NT. – Care ar fi starile sufleteşti  ce se  transformă în imboldul de a picta? Cum şi mai ales, când?
MP. – Ele vin singure, nici nu ştii când...sunt impulsuri de moment, priveşti o floare, sau un om care coboară, te impresionează, se creează similitudini, apare acel clik şi doreşti să creezi starea aceea pe care ţi-a dat-o ceea ce tocmai ai văzut.
NT. Care au fost momentele favorabile în creaţie şi care anume cele ce s-au constituit în piedică?
MP. Păi, cred că cel mai favorabil moment a fost întâlnirea cu acea colegă care m-a îndrumat spre şcoala populară ca şi întâlnirea cu profesorul care m-a îndrumat spre profesionalism. Iar ca piedică, cred că a fost sărăcia. Nu cea lucie, fireşte. Mă refer la neajunsuri. Venind la Tulcea, într-un oraş străin, fără rude, pentru mine a fost puţin mai greu, mai ales că am rămas şi singură într-un anumit moment. Deci piedicile financiare. Piedicile psihice, mai puţin. Totuşi nu am avut piedici atât de mari, cum ar fi fost să să nu am unde lucra. Şi apoi orice trăire reală, sinceră, te poate inspira. Şi mereu am fost eu însămi, cred. Şi cu profesorii şi la facultate. La fel, am avut norocul să am ca profesor, un mare artist, un maestru- Marin Gherasim. Dar opera mea nu se aseamănă cu a maestrului. De obicei, studenţii rămân majoritatea în umbra profesorului. Însă el mi-a ordonat mintea şi m-a învăţat să văd dincolo de strat, de aparenţe. M-a învăţat să gândesc. Apoi, venind aici în Dobrogea, am avut şi subiecte diferite. Totuşi, orice impact care vine din afară, orice trăire adevărată, pozitivă sau negativă, te impulsionează să creezi. Acum, când privesc în urmă, observ că atunci când erau copiii mai mici şi eram ca într-un vârtej, lucram şi la şcoală, pictam mai mult, preţuiam mai mult timpul şi parcă şi inspiraţia a fost cea mai bogată. A fost perioada cea mai frumoasă...Acum am timp berechet, chiar îl las să curgă şi este păcat...Acum... pensionarea pentru omul care a şi lucrat, faptul că este într-un fel pe dinafară, îi dă oarecum senzaţia că nimeni nu are nevoie de el. Recent a fost o expoziţie comemorativă la liceul la care am lucrat şi mă aşteptam să primesc o invitaţie, că am fost totuşi profesoara la acea şcoală, însă n-a fost să fie aşa şi asta m-a întristat.
NT. - Ce proiecte aveţi? Vă propuneţi  ceva anume pentru următoarea perioadă?
MP. - Voi lucra în continuare.
NT. – Dar proiecte? Ce aţi dori să faceţi în viitor?
MP. – Vedeţi, arta nu este ca un produs pe care îl duci la piaţă şi de aceea nu poţi vorbi despre proiecte. Poate că zile întregi un artist poate să pară că stă şi se uită pe pereţi fără să facă nimic, aşteptând inefabilul, însă în realitate, el lucreaza, chiar dacă nu materializează. Sau poate, să spunem că aş dori să-mi luminez paleta sau să am o  cotitură de concepţie, însă în arta plastică, paşii se fac încet, într-o anume ordine. Pictura pare uşoară, dar nu este aşa. Pictura este ca şi matematica. Daca lipseşte ceva din ordinea aceea, se observă că eşti diletant.
NT.- Există ceva ce nu aţi pictat încă, dar v-ati fi dorit să o faceţi?
MP. – Da. De exemplu, cred că mi-ar fi plăcut să pictez o biserică. Nu am primit însă niciodată o comandă şi poate că mi-ar fi şi frică să pictez o biserică, pentru că există canoane, pentru că trebuie să te ţii de ele, dar să spun drept, mi-ar plăcea. Am mai pictat icoane, însă la pictura bisericească este altfel, se lucrează în echipe, sunt mai mult bărbaţi, poate pentru că se lucrează pe schele...Însă, cine ştie...

Tania  Nicolescu


IN  MEMORIAM

DE LA CĂLĂTOR LA GHID

-   dialog cu Sofia Vrabie  

 

I-am remarcat întâi prezenţa - nelipsită - de la manifestările culturale la care participam. O silueta firavă, de copil, care aproape ca se făcea nevăzută ghemuindu-se în scaun, mereu tăcută, dar cu o privire ageră căreia părea să nu-i scape nimic. Apoi am început să o recunosc şi pe strada, mergând mereu grăbită, cu tonusul omului care are o ţintă de atins; altfel decât eram obişnuită să vad că merg vârstnicii, cu paşi şovăitori împiedicaţi în ochiurile năvodului de dorinţe ambivalente.
Şi mai era ceva, privirea; avea în ea acea lumina, care-mi spunea că omul de dincolo de ea este viu cu adevărat. Şi mi-am dorit să o cunosc şi să vorbesc cu cea a cărei simplă prezenţă părea să aducă cu ea sentimentul stenic, ca viaţa poate fi trăită până la capăt cu demnitate, curaj şi cu bucuria de a te simţi viu.
Astfel am cunoscut-o pe Sofia Vrabie. Născută în 1928 la Lugoj, a absolvit Facultatea de Biologie la Cluj şi a ales pentru repartiţie judeţul Tulcea, în care o chemase o colegă care îi spusese că se căuta specialişti şi că în Bucureşti ar putea urma un curs de specializare în malarie la Institutul Cantacuzino. Însa între timp, a aflat că postul pe care şi-l dorea în judeţul Tulcea trebuia să fie ocupat de altcineva, aşa că a acceptat până la urmă un post la Corabia, unde odată ajunsă i s-a spus mai în gluma, mai în serios că cine bea apa din Dunăre nu mai pleacă de acolo. Şi...a băut, că nu era alta.
Soarta însă a hotărât altfel şi a făcut ca persoana care trebuia să ocupe postul pe care-l vizase iniţial să rămână în altă localitate şi astfel a ajuns în judeţul Tulcea, la Babadag, acolo unde îşi dorise atât de mult. Se spune că e bine uneori să te temi de ce-ţi doreşti. Când a ajuns în Babadag, i-a venit să plângă; Corabia, era un mic orăşel în comparaţie cu Babadagul. Acolo în Corabia doctorul staţiunii în care lucrase, era un mic gospodar şi în fiecare dimineaţă culegea din grădina staţiunii trandafiri proaspeţi şi-i punea pentru ea şi colega sa pe masa din laborator. Pe când Babadagul...
Sofia Vrabie - Mă încântase la început denumirea care suna ca în “O mie şi una de nopţi” dar când în 1958 am coborât din tren, am fost aşteptată cu căruţa de nea Păsărică, care m-a dus pe nişte străduţe înguste şi întortocheate, pline de hârtoape şi bolovăniş, cu căsuţe ca vai de ele şi-mi amintesc de un chioşc vopsit în portocaliu, dar atât de prăfuit încât nuanţa rezultată era jalnică, pe lângă care stăteau nişte bărbaţi aşezaţi pe vine şi care atunci când i-am întrebat ceva, s-au privit între ei lung şi nu au răspuns nimic. Am plecat mai departe căutându-mi o gazdă şi după ce mi-am găsit-o, am ieşit la marginea oraşului să mă plimb şi am zărit pierdute prin iarba înalta, imortelele. Asta mi-a dat atunci curaj; mi-am spus că dacă ele au rezistat, voi rezista şi eu. M-a ajutat mult şi dr. Tudor George, care înfiinţase primul laborator de parazitologie din judeţ şi cum ştiam să fac fotografii, m-a trimis la Bucureşti de unde am adus un aparat de fotografiat german, performant pentru acele vremuri. Am avut mereu ceva nou de învăţat. Lucram nu doar parazitologie în care eram specializată ci şi ceea ce era nevoie, făceam teren iarna în Delta, îmi adunam cărţile de specialitate - mai rare în acele vremuri - am studiat speciile de tăuni descoperind una nouă, am studiat predatorii care stricau alimentele, miologia, leptospiroza... Nu m-am gândit să mă întorc acasă, pentru că m-am simţit bine în aceasta zona, în care am descoperit atâtea lucruri interesante. De căsătorit, nu, nu m-am căsătorit pentru că nu am vrut să depind de nimeni; am vrut sa fiu libera ca vântul, să pot pleca atunci când doresc.
Tania Nicolescu - Spuneţi că nu v-aţi căsătorit pentru v-aţi dorit să fiţi liberă ca vântul. Să înţeleg că în relaţiile pe care le-aţi avut, aţi simţit cumva o îngrădire a acestei libertăţi?
SV - Nu. N-as putea spune asta. Însa am un simţ al observaţiei foarte dezvoltat şi nu trebuia să experimentez eu... Am învăţat din experienţa altora.
TN - Mulţi spun că este tare greu să fii singur.
VS - Totul este să ştii să-ţi foloseşti anii daţi. Când m-am pensionat, nu m-am bucurat; mi-a fost teama la început, pentru că atât timp cât fusesem în serviciu aveam mereu ceva de făcut, ori la pensie te simţi cumva la marginea societăţii, parcă inutilă, nebăgată în seamă. Aş fi vrut să mai lucrez, dar locul meu era aşteptat cu multă nerăbdare de alţii. Aşa că întâi am făcut un curs de ghizi şi o perioada am cutreierat ţările, inclusiv China, însă cum meseria de ghid implică şi alte răspunderi de ordin administrativ, bani, chitanţe, lucru care nu mi-a plăcut, am renunţat pentru că mă obosea.
Observând că cei care veneau în Tulcea, coborau la gară şi singura întrebare pe care o puneau era aceea legată de locul din care pot lua vaporul spre Delta, mi-a părut rău că nu încearcă să vadă puţin oraşul, aşa că m-am hotărât să fac un ghid al Tulcei. Tocmai prin acea perioadă citeam prin ziare despre alpinişti români care urcaseră pe Himalaya şi a căror expediţie se sfârşise acolo. Mă miram în sinea mea, că oamenii care habar n-aveau de frumuseţea munţilor noştri, de exemplu munţii Măcinului... atât de frumoşi, făcuţi parcă pentru toate vârstele, îşi lasă oasele pe munţi străini.
Eu am ajuns aici colaborând cu cei de la Gradina Botanica a oraşului. Cu ei am fost în excursii în munţii Măcinului. Dar, ca să fac Ghidul Tulcei a fost nevoie să învăţ şi după pensionare, să merg la Biblioteca Judeţeană - m-a orientat Kiss Botond de la Institutul Deltei Dunării - să citesc. El - numit Dobrogeanul - care venind ca geograf după realipirea Dobrogei, a descris atât de bine munţii Măcinului... Când m-am dus, bibliotecara era încă în maternitate. După un timp, pe când tocmai îmi mai aducea nişte cărţi necesare documentarii pentru alcătuirea ghidului, i-am spus că timpul trece atât de plăcut, încât nici nu mi-am dat seama că au trecut deja trei ani, ea m-a corectat spunându-mi că atunci când am venit născuse, iar copilul ei avea deja cinci ani. Da, trecuseră cinci ani de când începusem să mă documentez.
 Am studiat monografii date de directorul Muzeului Delta Dunării - Simion Gavrilă - transformat de dânsul în Institutului Ecomuzeal. Cu el am mers la simpozioanele dacologice cu participare internaţională, am mers să văd siturile arheologice.
TN - Am auzit deseori cum oamenii se lamentează că viaţa nu le oferă nimic.
VS - Nu, nu sunt de acord; ştiu că Dumnezeu nu-ţi pune în traistă, că trebuie să te zbaţi, să te mişti puţin şi tu. În timpul liber care-mi rămâne mă ocup şi de o mică gradină cu flori pe care o am în faţa blocului. Am învăţat de la părinţii mei cărora le plăceau florile; mama era învăţătoare şi avea un catalog de flori din care am învăţat şi eu. Tata era director la o şcoală de băieţi... Credeam că voi fi învăţătoare...
TN - Totuşi, sunteţi într-un anume fel, învăţătoare pentru ceilalţi.
VS - Da... dar n-am profesat. Şi cu un zâmbet în colţul gurii continuă:
- Am colindat pe jos judeţul ca să fac fotografiile locurilor, aşa cum le vad ochii mei. Nu am nici o satisfacţie, nu simt că am făcut ghidul dacă nu fac eu fotografiile. Mi s-a propus să folosesc fotografii făcute de un alt fotograf experimentat al Institutului Ecomuzeal, însă le-am preferat pe ale mele. Nu-mi place să-mi fac munca superficial. Şi căzând pe gânduri, adaugă:
VS - Mă uit cum se duc oamenii noştri să slugărească prin alte ţări, în loc să-şi muncească cu dragoste ogorul propriu... Am scris şi un articol pentru Bibliotecă despre vinurile de la Niculiţel - vinul este denumit a opta minune. Şi pentru asta, am străbătut pe jos distanţa Ciucurova -Topolog; uneori n-am mai avut cu ce să mă întorc în afară de câte o ocazie. Dar dintotdeauna mi-a plăcut Tulcea, am studiat-o de la întemeierea ei şi până azi, am făcut fotografii, am auzit poveştile ei... Am învăţat că în viaţă nu trebuie să priveşti jumătatea goală a sticlei, că nu trebuie să-ţi faci probleme din toate necazurile, că soarele nu trebuie să apună peste supărarea ta.
Am fost întrebată de cineva de ce fac asta, dacă sunt plătită pentru asta, sau dacă am urmaşi. Eu o fac pentru că ştiu că dacă nu munceşti, creierul se îmbolnăveşte. Mintea este ca ogorul, dacă nu este lucrat se înburuieneşte.
TN - Privindu-vă viaţa retrospectiv, ca pe un film, care sunt scenele care v-au plăcut cel mai mult?
SV - .... Acelea în care am lucrat la laborator... şi momentul în care munca mi-a fost apreciată; când un entomolog venit din Kiev, mi-a spus că lucrez mult mai conştiincios decât entomologul de la Antipa.
TN - Momente neplăcute, dificultăţi, au existat? Cum aţi reacţionat la ele?
SV – Au existat de multe ori, însă nu le-am exagerat importanţa. La staţia de malarie, era un medic, o fire activa, dar hipercritică, care tensiona relaţiile şi îmi tăia avântul. OMS-ul dăduse staţiilor de malarie pentru folosinţă entomologului un IMS, cu care să poată face teren, iar el a preluat maşina şi a dat-o directorului Sanepidului din Constanţa, cu care acesta se plimba şi se ducea la masă. M-au ajutat medicii de la Institutul Cantacuzino să recuperez maşina, însă - altă neplăcere - acum trebuia să-mi refuz colegii care doreau şi ei maşina pentru a se plimba.
TN - Aţi fost fericită ? Ce anume vă face să vă simţiţi fericită?
VS - Da. Orice mă făcea şi mă face să mă simt fericită. Chiar şi astă-noapte, când m-am trezit şi am găsit în cartea „Dacia preistorică” a lui Ovid Densuşianu - pe care o mai răsfoisem decuseară pentru ca să mă documentez pentru ghidul la care lucrez – informaţia pe care o căutasem. Fericirea este mereu aproape. Nu trebuie să laşi clipa să treacă. Panait Cerna spunea când era în impas:”rabdă că acuşi vine fericirea”. Şi mai spunea că fericirea este o statuie nedezvelită pe care o vede doar cel ce o dezveleşte cu propriile-i forţe. Fericirea pentru mine este oricare dintre momentele în care mă simt bine şi în care simt că mi-am lărgit nivelul cunoştinţelor. Aşa se poate trece prin viaţă mai uşor şi lumea se vede parca altfel...
TN - Ce este singurătatea, ce înseamnă să  fii singur din punctul dumneavoastră de vedere?
VS - Doar atunci te simţi singur, când ai timp pentru asta; când nu faci nimic. Oamenii care se simt singuri, de fapt se simt inutili... A fost un concert la Şcoala de Artă - mereu vine la sfârşitul lunii de la Bucureşti, Dimitrie Soreanu cu studenţii - concert la care auditoriul a fost ca şi inexistent... Am avut impresia privind pianista, că ea cântând, vorbeşte cu notele şi cu compozitorul. Uite o modalitate de a nu fi singur.
Şi eu am încercat de mică mereu să cânt, întâi la mandolină, apoi la armonica tatălui meu, am desenat, am urmat cursurile unei şcoli de artă populară în Lugoj, am sculptat în os, deşi nu mi-a arătat nimeni.
TN - Cum s-a schimbat oraşul de-a lungul anilor? Care au fost nuanţele schimbării percepute de dumneavoastră?
VS - I-am scris mereu primarului – nu doar actualului – că mă supăra că nu lasă copacii în pace, câinii... Sunt destule aspecte negative – piaţa civica are piatră peste tot, arbuştii sunt în lăzi, nu este gazon şi pe căldură, ai senzaţia de sufocare. Poate că edilii, care stau doar în birouri cu aer condiţionat nu-şi dau seama... Oraşul Corabia avea un parc cât o pădure în mijlocul ei...
TN - Cum credeţi că vă văd oamenii?
SV - Mă interesează mai puţin; însă Sfântul Pavel spunea că oamenii trebuie să se bucure mai mult când sunt certaţi decât atunci când sunt lăudaţi, pentru că lauda li se urcă oamenilor la cap.
TN - Aţi cunoscut mulţi oameni interesanţi? V-a fost cineva model?
SV - Da, o doamna doctor, Cotlereţchi, care avea o filozofie sănătoasă, nu se dădea după vânt şi nu se lăsa influenţată, acţionând în spiritul convingerilor ei. Apoi, o altă doamnă, pe care am cunoscut-o cu ocazia sărbătoririi centenarului fostului liceul de fete Principesa Ileana, doamna Letiţia Leonte, care a scris monografia liceului şi apoi şi literatură pentru copii pe teme religioase. A lansat cartea „Ucenicul lui Isus” la 81 de ani. Când la lansarea cărţii i s-a spus că poate să stea pe scaun, a replicat: ”profesorul nu stă niciodată pe scaun în faţa clasei”. I s-a cerut colaborarea cu revista Episcopiei.
TN - Aţi trecut şi prin perioada comunistă şi prin cea capitalistă. In care dintre ele v-aţi simţit mai liberă să vă împliniţi aspiraţiile?
SV - ...În comunism. Pentru că acolo era egalitate şi pentru femei. Şi acum este, dar de formă. Îmi amintesc de faptul că în urma cu câţiva ani, era o profesoara de peste 60 de ani, care şi-a dorit un copil. Şi opinia publică a fost revoltată. Iar un redactor, spunea că doamna în cauza ar fi trebuit să fie testată, pentru că ceea ce şi-a dorit a fost o formă de egoism, că nu s-a gândit decât la ea nu şi la copil. I-am scris redactorului că exista un om de stat, căruia nu i-a convenit forma de democraţie care era în Irak şi că vrând să instaureze democraţia aşa cum o înţelegea el, s-a înarmat şi a omorât femei, bătrâni şi copii şi nimeni nu i-a cerut nici un test. Iar acestei femei i se cerea test doar pentru că voia să-şi împlinească o dorinţă, pe care la vremea tinereţii sale, când nu erau mijloacele de acum, nu şi-o putuse îndeplini. I-am spus că dacă nu ar fi existat acest “egoism”, nu ar fi existat nici el, nici lumea. N-am primit niciodată răspuns... Mereu am spus că femeile sunt mai bune conducătoare şi organizatoare ca barbarii; doar că ele nu şi-au arogat acest drept şi au acceptat mereu rolul secund.
TN - Aveţi o vârstă respectabilă. Ce înseamnă totuşi pentru dumneavoastră bătrâneţea? Cum aţi simţit că se raportează societatea noastră la bătrâni?
SV - Eşti, aşa cum te simţi. Dar cu toate că înainte spuneam că nu exista “nu pot” ci doar “nu vreau”, acum am început să simt şi cum este când... nu pot. Totuşi, cred că bătrâneţea este o stare şi nu depinde doar de puterea fizică. Iar societatea în general nu are o atitudine respectuoasă fata de vârstnici. Mi se spune “mamaie şi asta nu-mi place. Este un apelativ lipsit de respect. Când am mers pe jos prin judeţ pentru a mă informa pentru ghid, nimeni nu a oprit maşina să mă întrebe unde merg singura şi pe jos. Atunci nu vedeau că sunt... ”mamaie”.
TN - Viaţa dumneavoastră ar putea fi o lecţie din care să înveţe şi alţii. V-aţi gândit să vă scrieţi memoriile?
SV - Eu am căutat mereu să-mi spun opiniile în momentul oportun, când m-am întâlnit cu oamenii în dificultate sau cu situaţiile, pentru că rostul omului este să-şi folosească energia şi pentru a-i ajuta pe alţii. Iar în ghidul pe care-l scriu, o să-mi folosesc şi amintirile, pentru că multe s-au schimbat şi aş vrea să spun celor interesaţi, ca de la călător la călător, ce am văzut şi cum am simţit eu, ca sa-i fac şi pe ei curioşi şi dornici să vadă locurile pe care le-am îndrăgit.
Am privit călatoarea din faţa mea. Călătoria ei, începută cu mult timp în urmă, o adusese în locuri îndepărtate de cele natale. Dar cum omul sfinţeşte locul cu iubirea sa şi nu locul pe om, cine ar fi putut crede că ea se afla acum în altă parte, decât acasă. Şi cum în orice călăltorie exista un sfârşit, importantă nu este destinaţia ci însăşi calatorii (Ursula Croeber Le Guin). Cu atât mai mult cu cât dintre călătorii cea mai importanta este - aşa cum spunea Mircea Eliade - aceea către sufletul nostru. Călătorie pe care o facem în singurătate. Şi în care, un ghid ca cel al Sofiei Vrabie, ar fi binevenit.

Tania Nicolescu – din volumul „PUZZLE” - 2011

LECŢIE DE IUBIRE

Interviu cu scriitorul Carol Feldman

Cu ceva vreme în urmă, traversând oraşul, am zărit pe neaşteptate pe frontispiciul unei clădiri ceva ce nu mai observasem până atunci.
 Cu litere mari, scria: “Tulcea, te iu­besc!”. Şi-n vreme ce neaşteptata declaraţie continua să-şi unduiască în lumina amiezii albele litere, am simţit cu surprindere cum sunt cuprinsă de un cald sentiment de bucurie interioară, ca acela pe care-l ai atunci când după îndelungate peregrinări te întorci în locul pe care-l poţi numi, fără nici o reţinere, acasă.
 Am înţeles că sunt în asentimentul acelei declaraţii, albe ca un zbor de pescăruş, purtând acest adevărat fir al Ariadnei pe deasupra tuturor umbrelor ce ne traversează adeseori existenţa, umbrind-o, precum norii umbresc în trecere seninul cerului şi strălucirea eternului soare. Şi această bruscă înţelegere a făcut ca, dintr-o dată, curgerea timpului să-mi pară a fi mai lină, mai blândă. Nu peste multa vreme mi-a fost dat să reîntâlnesc şi să recunosc acest mesaj: «Are chichineaţa aia de oraş, un farmec pe care nu-l găseşti oriunde»…
Citeam una din cărţile lui Carol Feldman – „Domnişoara”. Şi cu emoţie am citit alta, şi apoi încă una, descoperind pe portativul rândurilor, în susurul nelipsitului şi neuitatului refren al apelor care îmi este şi mie atât de cunoscut şi care-i însoţeşte aproape toate scrierile - cântecul iubirii pentru oamenii şi locurile care au fost leagănul în care s-a plămădit sufletul omului numit Carol Feldman.
Tania Nicolescu: - Pentru cititorii revistei Boema, cine este Carol Feldman?
Carol Feldman: - Sunt născut la Tulcea, în 1937 şi am urmat liceul, care pe atunci se numea şcoala medie de 11 ani - actualul Colegiu Spiru Caret. Între 1954-1955 am dat admiterea la Institutul de Teatru, unde nu am reuşit, aşa că revenind în oraş, am început să lucrez în cercul dramatic al Casei de Cultură unde, după o jumătate de an, am primit funcţia de instructor artistic şi, printr-un complex de împrejurări, plecând la Bucureşti cu unul din spectacolele noaste care a fost premiat la concursul regional – este vorba de piesa de teatru “Omul care a văzut moartea” de Victor Eftimiu - unde eu având rolul vagabondului, am fost evidenţiat, văzut de cineva care, întrebându-mă care-mi sunt intenţiile de viitor, mi-a propus să fiu cooptat la primul şi ultimul studio al Teatrului Evreiesc de Stat. Am dat admiterea la Institutul de Teatru, la secţia care pregătea actori pentru teatrul idiş şi după absolvirea institutului în 1961, am intrat la Teatrul Evreiesc de Stat, unde se crease o situaţie neobişnuită: mulţi actori părăsiseră teatrul plecând din ţară, iar noi, studenţii, am intrat ad-hoc să jucăm în locul lor, în paralel cu învăţătura. A fost una din perioadele cele mai interesante din viaţa noastră. Acolo mi-am cunoscut şi soţia, pe când eram studenţi în anul II; am invăţat şi am jucat împreună, şi acum, după 51 de ani, ne-am sărbătorit nunta de aur, împreună cu cei doi copii şi cei patru nepoţi.
Am jucat teatru timp de patruzeci de ani, cu intermitenţe, determinat de situaţii care m-au obligat la aceasta pentru că, plecând din România în 1965 şi ajungând în Israel, am cunoscut direct problemele de acolo, începând cu procesul de acomodare - din toate punctele de vedere – care nu este deloc uşor; am participat la trei războaie, însă fiindcă şi soţia mea era artistă şi actorii, după cum se ştie, nu au o existenţă prea certă, am fost nevoit să caut o bază mai sigură de existenţă şi am lucrat şi-n alte domenii. Totuşi, cu timpul m-am afirmat - scuzaţi-mă că sună a lipsă de modestie - deşi sunt un om modest. Dintotdeauna mi-a plăcut literatura, am citit, am scris, am fost din liceu membru al mitologicului cenaclu literar Panait Cerna. Eram cel mai tânăr din acel cenaclu şi am avut o profesoară de limba română excepţională, care m-a apreciat şi pe care am iubit-o, am idealizat-o şi mi-a rămas în amintire; când vorbesc despre ea simt nevoia să mă ridic în picioare. Am şi scris despre ea o povestire intitulată “Profesoara de româna”.
T.N.: - Cum aţi debutat în literatura şi care a fost prima dumneavoastră carte?
C.F.: - Scrisul la mine a fost un lucru pe care l-am făcut la modul leneş, din când în când. Am publicat în presă, în publicaţii literare, totuşi era o ocupaţie care pentru mine ca actor profesionist nu era doar la nivel de hobby. Spre sfârşitul anilor 1970- 1980 s-a accentuat prezenţa mea în presa de limba română, presă care cu timpul s-a redus, dealtfel ca şi cititorii şi scriitorii de limba română veniţi în Israel din diaspora şi care au devenit tot mai puţini.
 Aceasta afecţiune pentru scris s-a deschis la mine în anii bătrâneţii. Cam în urma cu zece ani am simţit în mine că ceva mă îndeamnă să scriu. Am nişte eseuri în care eroul, sub “machiaj”, mă prezintă pe mine, dezvăluindu-mă. L-am numit “Copilul din mine, omul meu”. El a existat şi a trăit în mine în toţi anii ăştia şi a vrut să-i acord mai multă consideraţie... Mi-e greu câteodată să dau explicaţii lapidare la trăiri pe care încerc să le înţeleg eu însumi; nu reuşesc cu uşurinţă, deşi nu sunt un om complicat.
 Nu ştiu cum am ajuns să simt nevoia de a scrie. De ce acest come back la scris, la origini, la limba româna? Explicaţia ar fi că mi-e mai uşor să revin la limba materna. Eu am învăţat să vorbesc româneşte de la părinţii mei, am făcut şcoala, cultura mea, literatura mea a fost în limba româna. Acest come back a fost pe aceste două faţete; omul s-a întors la dorinţa de a fi scriitor, de a scrie şi s-a întors la vremurile când visa acest lucru, iar visul era în româneşte. Şi dacă la început scrisul meu era leneş, când mi-am dat un ultimatum: «acum ori niciodată», din leneş, scrisul meu a devenit fluid. Scriu cu o foame de a scrie, scriu cu o pofta de a scrie şi trebuie să spun - pentru ca sunt un om credincios, nu religios - cred în Dumnezeul nostru al tuturor şi-i mulţumesc, pentru că acest lucru a venit la mine aşa cum trebuie să vina la orice artist, în orice domeniu; ori eşti artist cu dăruire totală ori... te ocupi şi de asta.
 Prima mea carte am tipărit-o în 2002 şi în cei opt ani care au urmat, fiindcă am vrut aşa, am devenit scriitor cu atestate şi premii. Pornirea mea a fost de a-mi plăti mie o datorie, pentru satisfacţia mea, să concretizez ceea ce am acumulat în mine. Nu erau acumulări sterpe, colecţii pe care să le pui în dulap.
Simţeam copilul din mine zbătându-se din când în când – vorbesc metaforic – şi când m-a ajutat Dumnezeu şi când am început să fac acest lucru, mi-am dat seama că atunci când o faci îţi plăteşti o datorie, îţi faci pe plac şi faci pe plac şi altora. Eu n-am ieşit la pensie ca să devin scriitor, să-mi scriu memoriile, dar am hotărât că tot timpul trebuie să-l dedic scrisului. În anul 2007, Domnişoara, în 2008, Trifoi cu patru foi, în 2009, Maria... Acest come back m-a adus sufleteşte şi câteodată şi fizic în oraşul meu, încât am devenit scriitorul tulcean Carol Feldman. Am primit aceasta calitate, mi s-a decernat titlul de Cetăţean de onoare al oraşului, deşi, aşa cum am spus în mesajul adresat primarului, am scris despre ceea ce am simţit nevoia să scriu, am scris despre oraş şi oamenii săi, negândindu-mă nici o clipa măcar, la o răsplată. Am fost fericit; am reuşit să fac oamenii din oraşul meu să găsească lucruri pe care şi eu le-am găsit.
T.N.: - V-aţi gândit să transmiteţi prin scris un mesaj oamenilor?
C.F.: - Mesajul este implicit în scris, din ceea ce simţi şi gândeşti. Nu am pus niciodată mesajul înaintea temei; m-am gândit la subiect şi mesajul a ieşit de la sine.
T.N.: - Ce calităţi consideraţi că îi sunt necesare unui scriitor?
C.F.:- După părerea mea, deşi nu sunt un teoretician şi părerea mea este rezultatul acţiunii mele, pentru ca aşa fac eu şi aşa intenţionez în continuare să fac, trebuie să existe integritate, credinţa, adevăr şi dacă este şi talent, nu strică. Elementul principal, chiar dacă vorbim de fantezie, cred că este autenticitatea. Ea, veridicitatea, este primordială dacă dorim ca lucrurile să fie credibile, să fie expresia propriilor emoţii, care să fie împărtăşite şi de cititor. Cât priveşte talentul, ori îl ai ori nu-l ai.
T.N.: - Definiţia talentului, ar fi totuşi că el este 90% transpiraţie şi doar 10% inspiraţie, aşadar...?
C.F.: - Asta vom discuta cu altă ocazie, pentru ca nu sunt total de acord cu ea.
T.N.:- Care credeţi ca ar fi rolul scriitorului în societatea actuala?
C.F.: - Acelaşi care a fost în toate societăţile. Scriitorul este în primul rând un mesager al gândurilor sale dacă este cinstit - dacă facem abstracţie de perioada realismului socialist - un mesager al gândurilor dacă sunt interesante şi dacă au contingenţă cu ale altora sau dacă ele exprimă aspiraţii, dorinţe, speranţe ca şi ale altora, el devenind un tribun care îndeplineşte o misiune şi depinde de la om la om cum reuşeşte să transmită şi altora gândurile şi emoţia sa, pentru că a exclude din creaţie emoţia este o greşeală, pentru că înseamnă a văduvi literatura de elementul său special. Eu când scriu un lucru emoţionant şi-mi vine să plâng - şi nu mi-e ruşine să recunosc aceasta - ştiu că exprim ceva ce aduce şi cititorul în aceeaşi situaţie, ştiu că adâncesc trăirea; trăiesc şi eu personajul, care este plămădit cu sufletul.
T.N.: - Am putea compara efectul literaturii asupra sufletului uman cu acţiunea arcuşului peste o vioară?
C.F.: - Într-un fel, da. Doar că muzica pătrunde mai uşor în sensibilitatea oamenilor, putând fi percepută şi de omul simplu, pe când literatura are un panopticum de altă natura, puţin mai elitist.
T.N.: - Cum vedeţi, privind din afară, societatea românească la ora actuală?
C.F.: - Este o întrebare puţin dificilă.
T.N.: - Aţi relatat în romanele dvs. destule situaţii dificile prin care au trecut personajele, însă cu toate acestea reacţiile lor, atmosfera, nu erau încărcate de atâta agresivitate, de atâta ura...
C.F.: - Să vă spun care este credoul meu: iubirea şi respectul reciproc dintre oameni, indiferent unde trăiesc, indiferent în ce religie trăiesc, pentru că eu aşa simt că trebuie să fie şi mă străduiesc să exprim acest lucru, în special în cele două romane ale mele, Domnişoara şi în special Maria, în care elementul de credinţă este mai pregnant. Eu, ca şi alte milioane de oameni, cred că avem acelaşi Dumnezeu şi dacă aceasta credinţă ar fi la baza unei singure religii a lumii - nu ştiu cum, este o fantezie, o utopie, dar cred în ea - multe dintre relele lumii ar fi limitate. Trăim alte timpuri... Chiar şi în regimul marxist-leninist care a existat la noi, unde era dictată ideologia marxist-leninista, exista la fiecare dintre noi un ideal... omul în adâncul sufletului său a crezut într-un ideal.
 După părerea mea şi după comportarea aproape generală a oamenilor din lume, la ora actuala, datorita celebrei globalizări, pe care eu nu o prea agreez, singurul ideal - care s-a transformat din păcate în numitor comun şi dorinţă nestăpânită a omului - a devenit banul. Această dorinţă a existat dintotdeauna, dar nu la aceste proporţii nemaiîntâlnite. Globalizarea a dat o puternica legitimitate acestui ideal; elevii din şcolile elementare învaţă cum să câştige bani... este ceva care fără doar şi poate deformează din fructul om, care a avut până acum în el, mereu acest sâmbure al idealului, care să fie detaşat de curentele politice, idealul purităţii în care să se regăsească omul cu ceea ce este mai bun în el, pentru că Dumnezeu l-a creat. Şi citând un străvechi proverb românesc putem spune:  «cine leapădă floarea, nu simte mirosul ei».
 În zilele acestea negre ale omenirii trebuie să căutăm binele, să-l întâlnim, ca întunericul să nu stăpânească lumina. În zilele acestea în care răul şi cei care-l slujesc fac ca lupul sa fie considerat un animal paşnic în comparaţie cu omul-fiară, iar dictonul «omul faţă de om este lup» ar trebui schimbat cu «omul fata de om e Satan», tocmai în aceste zile trebuie căutat binele. Binele la om şi oamenii buni. Oamenii buni care sunt mulţi, dar care – din păcate - nu ei sunt cei ce stăpânesc lumea; ei însa sunt cei care fac să fie simţite bucuria vieţii, seninul cerului, parfumul florilor, râsul copiilor, iubirea...».
 Şi răsfoind cu Carol Feldman printre filele amintirilor sale, nici nu am observat cât de repede a trecut timpul, “acest iscusit învăţător al tuturor, atât de lung când este gol de fapte şi atât de scurt când îţi aminteşti de dânsul” (N. Iorga). Un timp, pe care Carol Feldman a învăţat să-l trăiască nu doar pentru sine ci şi pentru alţii, pentru bucuria de a simţi rodindu-i în suflet, iubirea pe care a sădit-o şi în sufletele altora.
T.N.: - Care sunt proiectele dvs. pentru viitor?
C.F.:- Urmează să apară un volum de povestiri intitulat “Pe malul Dunării”, având ca subtitlu “Povestiri despre oameni şi fapte de altădată”, cuprinzând în mare majoritate selecţii din volumele anterioare cu caracter de povestiri tulcene dar şi o povestire nouă.
Cu convingerea că şi în această nouă povestire despre călătoria sa prin timp şi spaţiu, Carol Feldman se va apleca cu dăruire asupra acelor «mulţi oameni buni din mijlocul drumului» pentru că «trebuie să-i căutăm, să-i găsim şi să ne legăm cu legătura omeniei pentru că aceasta este legătura care poate face ca drumurile să fie deschise fără teama», îi mulţumesc omului Carol Feldman pentru timpul acordat şi totodată pentru lecţia de iubire oferită cu răbdarea unui Dedal, semenilor săi.

                                                          Tania Nicolescu  - din volumul "PUZZLE" - 2011

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu