Asociaţia Seniori în acţiune - Tulcea


Scopul asociaţieiAsociaţia SENIORI ÎN ACŢIUNE este o organizaţie  neguvernamentală, non-profit, apolitică  şi independentă, cu beneficiu public, înfiintata în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu modificările  şi completarile ulterioare şi potrivit prezentului statut.

Asociaţia SENIORI ÎN ACŢIUNE Tulcea actionează pentru:
- apararea demnitatii în societate a pensionarilor din judeţul Tulcea, în vederea creşterii calitătii vieţii lor.
- organizarea unor activitati de ajutorare şi asistenţă socială pentru pensionari în colaborare cu instituţiile specializate ale administraţiei publice locale, naţionale şi internaţionale, precum şi înfiinţarea unui centru de îngrijiri paleative la domiciliu.
- organizarea de activităţi culturale, sportive  şi turistice în vederea recreerii pensionarilor şi a familiilor acestora
- pentru creşterea gradului de implicare a cetăţenilor în rezolvarea problemelor oraşului.
- iniţierea de campanii de promovare a orasului Tulcea ca Centru Cultural Dobrogean.
- sprijin acordat pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, extinderea serviciilor alternative în cadrul comunităţii.
-  iniţierea şi realizarea de proiecte legate de protecţia mediului în zonă.Adresa asociaţiei
Telefon: 0742061726
e-mail: senioriinactiune50@gmail.com

Colectivul de conducere: 
Preşedinte Chichi Nicolae
Vicepreşedinte Neuman Bertty
Secretar Tania Nicolescu

Contul asociaţiei
Cine vrea sa ajute asociaţia are posibilitatea să doneze 2% din impozit sau alte sume de bani în contul:
RO20BPOS37110587978RON02, CUI 32673153

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu