miercuri, 19 martie 2014

Oraşul Tulcea (partea I)


În antichitate a purtat numele Aegyssus, fiind întâlnite şi alte variante ale acestui nume, în diverse surse, între care: Aegisso, Aeciso, Aegipsum; Tuclar (pe o hartă italiană din 1686); Tulcar (pe o hartă a lui B. Homanni – sec. XVII); Tulzia; Toultcha; Tultscha; Toulcsia; Tulcsi (B. de Perthes – 1853)

Municipiu-reşedinţă de judeţ (având în componenţă şi localitatea suburbană T. Vladimirescu), Tulcea este situată în partea de N a judeţului, în zona în care braţul care îi poartă numele creează un puternic meandru, la jumătatea distanţei dintre ceatalul Chiliei şi cel al braţului Sf. Gheorghe.
Oraşul este amplasat într-o regiune de contact morfologic, între Dealurile Tulcei şi Delta Dunării. La nord de braţul Tulcea se găseşte un câmp aluvial jos, acoperit de păşune şi teren agricol, iar la sud de Dunăre se înşiră Dealurile Tulcei, care coboară în amfiteatru spre fluviu, între Dealul Taberei şi Dealul Monumentului (Colnicul Hora) existând şapte coline ocupate de vatra oraşului, care se extinde pe direcţia V-E, între lacurile Somova şi Zaghen, ultimul aproape dispărut, datorită colmatării.Tulcea de astăzi (foto P. Şolcă)

Centrul civic al oraşului se suprapune peste o fostă lagună a Dunării, care a funcţionat ca atare până în a doua jumătate a sec. XIX, când s-a trecut la asanarea ei şi protejarea oraşului cu un dig înalt de 2-2,5 m. Se spune că Palatul Paşalelor, actualul muzeu de artă, se afla chiar la ţărm, bărcile acostând la treptele de la intrare.
Albia fluviului are un profil asimetric în dreptul oraşului, spre malul tulcean, afectat de un puternic anafor, fluviul având adâncimi de circa 30 m, în timp ce în apropierea malului opus se creează o plajă submersă destul de lată. Această situaţie pune destule probleme navigaţiei, nu de puţine ori piloţii neatenţi sau necunoscători intrând cu prova în mal.
O astfel de informaţie este furnizată de ziarul Telegraphulu nr.2159/1.07.1879, citând o ştire din publicaţia Steaua Dobrogei: Vaporul Danau, din compania Loyd, plecând eri din portul Tulcea, pentru a’şi urma călătoria spre Sulina, au avut fatalitatea de a se nămoli în noroi la o distanţă aproximativă de una mie metri de la port.
Causa acestui accident a fost, că voind a se feri de o corabie ce vinea din direcţiunea lui prin puterea pândelor, s’a vedut pe nesimţite încleştată în noroi şi din care, cu toate forţele ei ş’au dat, n’a putut eşi de cât numai după când intindind pândele şi prin puterea aburului, au putut în fine scăpa.
Astă-di, între 9-10 ore, a plecat după ce a făcut o întârdiere de 24 ore.
Accesul spre Tulcea este posibil dinspre Bucureşti, Constanţa, Brăila sau Galaţi, prin intermediul unor şosele, iar pe apă, fie dinspre amonte, dinspre Galaţi, fie dinspre deltă şi mare. În apropierea oraşului, la M. Kogălniceanu se află un aeroport, care de câţiva ani operează numai cu curse speciale, şi acelea destul de rare, cursele care legau Tulcea cu capitala fiind sistate, din cauza costului prea ridicat al biletului. Calea ferată Tulcea-Medgidia face legătura cu litoralul şi cu restul ţării.

Arhitectură tulceană (foto A. Costache)

Oraşul are o textură stradală complexă: partea centrală, cuprinsă între străzile Mahmudiei şi 1848, prezintă o textură radiar-concentrică, cu principalele artere convergând spre fluviu şi centrul civic. Sectorul estic, cu cartiere de case, are o dispunere mai întortocheată a străzilor, în vreme ce cartierele mai noi (I. L. Caragiale, Spitalului, E3, C5, ANL) sunt realizate după planuri de sistematizare şi, în ciuda reliefului în pantă, au o textură regulată. În ultimii ani au apărut două cartiere noi: unul în SV oraşului iar altul în SE, alcătuite din case, unde populaţia cu posibilităţi materiale diverse a primit sau cumpărat teren, ridicându-şi o locuinţă. Aspectul şi dimensiunile, ca şi gradul de confort depind de punga locatarului. Există tendinţa de dezvoltare spre Cataloi, pe măsură ce suprafeţele cultivate cu vii sau livezi sunt dezafectate.
Privit dinspre fluviu, municipiul Tulcea creează impresia unui amfiteatru. Este o imagine plăcută, pitorească, ce-i conferă oraşului o personalitate urbanistică distinctă, aşa cum remarca încă din 1928 I. Simionescu: Decorul este pe deantregul măreţ. Dunărea lată e ca încropită şi cu creţuri mărunte peste tot. Ai zice un şarpe uriaş cu solzii strălucitori, care se îndoae în mişcări încete la picioarele malului pietros ce i se pune în cale, tăiat într’un larg amfiteatru. Un uşor e piatra roşie de la Monument unde ochiuri de apă se rotesc în dreptul genunelor apoi vine mulţimea caselor resfirate pe coasta prelungă cu geamia în mijloc, cu turnurile bisericilor resleţite, până departe unde se înalţă cazărmile şi alăturea zidăria din roşu a şcoalei normale neisprăvite. Dealul Câşlei, ca un vârf de vulcan, închide amfiteatrul către apus, iar în faţă Dealul Mare, cu dâmburile turtite, mai  din fund, spre Hagighiol.
Lumina se revarsă din plin asupra dealurilor; alunecă pe apă ca o mantie diafană; dinspre deltă se râdică aburii de căldură ca uşor fum de tămâie.
E pacea înviorătoare care te străbate până’n adânc.
Tulcea este unul din cele mai vechi oraşe ale ţării. În perimetrul său s-au descoperit urme de locuire aparţinând culturii Gumelniţa (2900-2200 î.Hr), precum şi ale populaţiei traco-getice (sec. VIII-VII î.Hr.), pe Dealul Taberei, partea cea mai veche a oraşului.

Oraşul văzut dinspre suburbia T. Vladimirescu
(foto P. Şolcă)

Descoperirea unor obiecte de ceramică şi de podoabă de provenienţă elenistică în aceleaşi nivele de locuire cu cele daco-getice (Dealul Monumentului), denotă legături comerciale foarte vechi ale populaţiei nord-dobrogene cu civilizaţia greacă.
Pe Dealul Monumentului, geto-dacii au construit o cetate întărită (sec. III î.Hr.)  pomenită pentru prima oară de istoricul Diodor din Sicilia (90-20 î.Hr.), care relata fapte anterioare timpului său, sub numele Aegyssus, aşezare cu rol strategic însemnat. Într-una din cele două epistole Exponto (anul 12 d.Hr.), poetul latin Ovidiu ne oferă şi alte informaţii despre oraşul de pe Istru:
Aproape de malul Istrului se află o veche cetate cu două nume / La care cu greu se poate pătrunde din cauza întăriturilor şi locului unde este aşezată / Dacă este să dăm crezare  însăşi locuitorilor ei / Caspios Aegyssos este cel care ar fi întemeiat-o şi ar fi numit-o după numele său…
Tot Ovidiu ne vorbeşte despre inexpugnabilitatea cetăţii, exagerând uşor, în a doua epistolă, cea adresată guvernatorului Moesiei, Vestalis, cel care a reuşit să o cucerească:
…Ca tu s-ajungi la cinstea de principe, Vestalis,
A trebuit prin multe pericole să treci.
Oricât de mari foloase poţi trage din aceasta,
Virtuţii tale-o cinste mai mare se cădea.
O spune chiar şi Istrul, a căruia talazuri
Le-a înroşit cu sânge de get, chiar mâna ta;
Egisos-ul o spune: Tu ai luat cetatea
Şi ea văzu că locul nu-i fu de ajutor
În van pe-un vârf de munte, cu fruntea pân-la nori,
Fusese ea-ngrădită cu zid apărător…

Numele vechi al Tulcei apare şi în alte informaţii documentare, furnizate de istoricul şi scriitorul bizantin Procopius (533-555), în De aedificcis, de istoricul şi împăratul Constantin Porphirogenetul (sec. X), în De thematibus etc. În unele izvoare, numele apare uşor modificat: Aegisso, Aeciso sau Aegipsum.Imagine din Tulcea de altădată (fotografie de arhivă)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu